UBEZPIECZENIA PODSTAWOWE
Nasza Multiagencja Ubezpieczeniowa oferuje ubezpieczenia podstawowe dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych w następującym zakresie:

A. Ubezpieczenia Turystyczne
B. Ubezpieczenia Komunikacyjne:
- Odpowiedzialność cywilna (OC)
- Auto Casco (AC)
- Assistance
C. Ubezpieczenia Nieruchomości:
- mieszkania
- domy
- lokale usługowe
     UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE
Nasza Multiagencja Ubezpieczeniowa oferuje ubezpieczenia majątkowe dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych w następującym zakresie:

- Ubezpieczenia dla małych i średnich
  przedsiębiorców w tym spółek prawa
  handlowego
- Ubezpieczenia od utraty zysków
  oraz mienia od wszystkich ryzyk
- Ubezpieczenia budowlane
- Ubezpieczenia montażowe
- Ubezpieczenia lotnicze
- Ubezpieczenia rolne
  UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE
Nasza Multiagencja Ubezpieczeniowa oferuje ubezpieczenia indywidualne dla przedsiębiorców i osób fizycznych w następującym zakresie:

- Ubezpieczenia na życie
- Ubezpieczenia zdrowotne
- Ubezpieczenia grupowe
- Ubezpieczenia kredytów
- Ubezpieczenia inwestycyjne
- Ubezpieczenia ochronne
      GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE 
Nasza Multiagencja specjalizuje się w pozyskiwaniu gwarancji ubezpieczeniowych
dla przedsiębiorców. Oferujemy:
-  gwarancje wadialne, 
-  gwarancje należytego wykonania umowy,
-  gwarancje należytego usunięcia wad i usterek,
- gwarancje zwrotu zaliczki.
Bierzemy na siebie wszelkie negocjacje z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. Wystawiamy niezbędne dokumenty potrzebne do uczestniczenia przedsiębiorcy w przetargach, nie pobierając za całość usługi żadnego wynagrodzenia!
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW